Tipus d’hidrants exteriors

Tipus d’hidrants exteriors

A causa de la importància de la seguretat contra incendis, Llaberia Group instal·la sistemes contra incendis passius i actius, en exterior i interior. En aquesta entrada del nostre blog anem a fixar-nos en els sistemes en exterior i concretament en una de les seves parts fonamentals, els hidrants.

De vegades els sistemes de protecció contra incendis d’un edifici no són suficients i es necessita prendre més mesures, és per això que s’instal·len aquests elements a la via pública per intentar solucionar aquesta problemàtica i que el subministrament d’aigua no s’acabi.

Hidrants contra incendis, què són?

Un hidrant exterior per protecció contra incendis és un element que es connecta a una xarxa d’aigua, la finalitat és subministrar aigua davant d’un incendi. Són els propis bombers o els serveis d’emergència els que connecten les seves pròpies mànegues i equips als hidrants o boques d’incendi. Un altre dels seus usos és omplir les cisternes dels camions de bombers.

Per norma general se situen fora dels edificis, és a dir, a la via pública, encara que de vegades hi ha alguna excepció. De tota manera, és obligatori senyalitzar els hidrants i indicar el seu diàmetre nominal, nombre de norma i nom del fabricant.

Els hidrants exteriors de xarxes contra incendis poden ser de dos tipus diferents:

Hidrants de columnahidrante-bayard

On trobem dos variants:

  • Hidrants de columna seca: aquests es diferencien per buidar automàticament un cop ha estat utilitzat i no contenen aigua quan no és necessari. Porten incorporat un sistema de seguretat de trencament per impacte.
  • Hidrants de columna humida: aquest tipus d’hidrant és més eficaç que l’anterior. A més, no cal aixecar el terra per poder accedir al seu mecanisme. Tot i així cal mantenir-los sempre protegits de possibles cops o impactes i que es produeixin trencaments.

Hidrants d’arqueta

hidrante-enterrado

En segon lloc, hi ha aquest tipus d’hidrants que es troben totalment sota terra, i per tant no donen problemes d’espai, ni de possibles impactes i més estaran resguardats de baixes temperatures extremes que també podria perjudicar-los. Es tracta d’una bona solució en cas de nuclis urbans i ciutats molt transitades en què l’espai és un problema. El seu principal desavantatge és que, encara que són eficaços, el seu procés d’ús és més lent.

Estigueu atents si us interessa el contingut sobre els sistemes contra incendis, els seus processos o les seves característiques, ja que en properes entrades parlarem més d’això!