Quin tipus de soldadura triar: electrofusió o soldadura a tope

soldadura pe
Materials plàstics

Si parlem de plàstics el polietilè (PE) és el més conegut i amb una producció major. Aquesta proliferació s’ha donat gràcies a les seves propietats més avantatjoses, com la seva flexibilitat, atoxicitat, facilitat d’instal·lació, manteniment baix en costos, resistència etc.

El PE s’usa per a diferents productes, però nosaltres ens focalitzarem en les canonades. Quan es volen unir dos tubs de polietilè es pot fer primordialment seguint dos procediments de soldadura diferents: la electrofusió i la soldadura de gom a gom. Totes dues soldadures tenen una execució ràpida, són molt duradores i no són massa complexes.

Abans de triar quin tipus de soldadura implantarem és essencial fer una preparació prèvia de les superfícies sobre la qual cal dur a terme les unions de les canonades. A més, també cal tenir molt en compte l’obra que tenim entre mans. L’últim factor decisiu és el de la ovalació del tub de PE. Aquests tres aspectes determinaran quin tipus de soldadura hem d’aplicar.

Però ara anem a conèixer els avantatges de cada tipus de soldadura, encara que les dues són de qualitat i fiables.

D’una banda, tenim l’ electrofusió. Aquest tipus de soldadura es caracteritza per:

 • Aporta molta facilitat a l’accés a les canonades que cal soldar quan hi ha molt poc espai.
 • En comparació amb la soldadura de gom a gom, l’ electrofusió té un preu més baix i a més el pes del seu equip és menor, amb la qual cosa la seva mobilitat serà més fàcil. 
 • Aporta un gran ventall de solucions amb preses simples i en càrrega.
 • L’ electrofusió és molt recomanable per a particulars ja que el preu de la seva instal·lació no és molt elevat i és més accessible als usuaris.

Per l’altre costat, existeix la soldadura de gom a gom. Els seus principals avantatges són:

 • Et permet eliminar la capa oxidada amb facilitat, la qual cosa és important abans de realitzar la unió. 
 • Permet soldar diferents generacions de polietilè.
 • És possible soldar canonades amb diferents generacions de polietilè.
 • Autoneteja de la soldadura després d’haver expulsat una part del material que s’ha fos.
 • És un procés simple per què no necessita cap altre accessori complementari.
 • Si els tubs que cal solar tenen un diàmetre major a 200 mm la soldadura de gom a gom és més eficaç i econòmica.
 • Simplicitat en l’alineació axial i arrodonint de les canonades.
 • El tub de PE possibilita corbar-se amb facilitat sense que la resta de la instal·lació augmenti la seva tensió.