fbpx

Quin tipus de bombes d’aigua existeixen?

tipus de bombes d'aigua
Aplicacions industrials

Estem tan acostumats a tenir aigua a les nostres cases i en el nostre dia a dia que moltes vegades no li donem la importància necessària al fet de com arriba fins nosaltres. És interessant parar-se a pensar com es donen les coses, i en aquest cas ens centrarem en la labor de les bombes d’aigua en el nostre consum diari.
Per a què serveix una bomba d’aigua?
Avui dia veiem a aquest equip en el cor del funcionament de moltes aplicacions per a diversos àmbits com en agricultura, indústria o a nivell residències particulars. Vegem alguns exemples més concrets d’aquests usos de les bombes d’aigua:
• Permet extreure aigua del fons d’un pou.
• En un terreny amb desnivells aconsegueix traslladar l’aigua d’un lloc fins a l’altre.
• Millora el reg de zones agrícoles o de cultiu a través de sistema tradicional o d’algun sistema de reg, com, per exemple, aspersió.
• Ens ajuda tant a omplir com a buidar una piscina, estany o qualsevol recinte amb aigua.
• Augmenta el cabal de l’aigua.
• Drenar zones poc profundes que estan inundades.
• Millora la distribució de productes com el fertilitzant i el pesticida de manera homogènia per tota l’aigua. 
• En l’àrea de construcció també s’usa per a diversos processos o aplicacions.

Parts fonamentals d’una bomba d’aigua

Encara que existeixen molts tipus de bombes d’aigua, hi ha una sèrie de components que estan presents en totes elles, i els més importants són:
– Carcassa: protegeix el mecanisme per l’exterior i sobretot ha de protegir contra la corrosió.
– Conductes d’entrada i sortida: també coneguts com a aspiració i impulsió.
– Impulsors: impulsors de l’aigua. Aspes, àleps, etc.
– Segells, reguardes i anells: aquestes eines asseguren que la bomba estigui ben tancada i generen una certa compressió.
– Eix de l’impulsor: element sobre el qual gira l’impulsor.
– Coixinets: sostenir a l’eix.
– Panell de control: a través d’aquest panell posem en marxa la bomba o podem parar-la.
– Motor: finalment, però no menys important, el motor posarà en acció els elements anteriors per a moure finalment l’aigua. En funció de la potència el moviment serà l’un o l’altre. Pot contenir altres elements addicionals segons el model. 

Quins són els principals tipus de bombes d’aigua?

Quan parlem de tipus de bombes d’aigua no podem oferir una classificació única ja que existeixen moltes classificacions diferents en funció del context en el qual et trobis. En aquest cas us donarem una catalogació bastant tècnica basant-nos en el tipus de funcionament de les bombes hidràuliques, i distingirem 2 tipus:

Bombes d’aigua centrífugues
A través d’un impulsor que va girant mou l’aigua i així pressuritzar el flux de descàrrega. Aquestes bombes no processen només aigua si no que estan capacitades per a processar molts altres líquids, com, per exemple, llet, vi, etc., sempre que siguin lleugers. A més, també suporten líquids amb cabals alts. Les aplicacions més comunes de les bombes hidràuliques centrífugues són: 
– Bombar el subministrament d’aigua en edificis
– Seguint amb les normes pertinents, oferir pressió en els sistemes de protecció contra incendis.
– Ajudar la circulació d’aigua calenta en un sistema tancat.
– En pous negres
– Augmentar la pressió en qualsevol presa d’aigua en general.
– Proveïment d’aigua d’un pou per a ús domèstic. 

Bombes d’aigua de desplaçament positiu
Aquest tipus de bombes consta d’un diafragma flexible el qual realitza contraccions i expansions mecàniques per a subministrar una quantitat fixa de flux. 
Al seu torn, aquestes bombes se subdivideixen en dos tipus: reciprocant o rotatòries. Ambdues són especialistes a manejar líquids amb un alt contingut de viscositat o que continguin sòlids bastant sensibles. 
Les aplicacions més comunes d’aquestes bombes hidràuliques són:
– Són molt recomanables en sistemes que tinguin un cabal baix, però amb una pressió bastant alta del líquid