fbpx

Aerostrips a depuradora de Tarragona

Tarragona

Instal·lació d'una nova generació de difusors de bombolla fina per tractaments aeròbics a la depuradora de Tarragona.

Projectes Relacionats

Medi Ambient