Soldadura PE

soldadura pe

Soldadura PE

Com realitzem soldadura PE?

El PE s’utilitza per a diferents productes, però nosaltres anem a focalitzar-nos en les canonades. Quan es requereix unir dos tubs de polietilè es pot fer primordialment seguint dos procediments de soldadura PE diferents: l’electrofusió i la soldadura a tope. Ambdues soldadures tenen una execució ràpida, són molt duradores i no són massa complexes.

Si parlem de plàstics el polietilè (PE) és el més conegut i amb una producció major, per la qual cosa constantment hi ha la necessitat d’unir dues o mes canonades d’aquest material. Aquesta proliferació s’ha donat gràcies a les seves propietats més avantatjoses, com la seva flexibilitat, facilitat d’instal·lació, manteniment baix en costos, resistència, és atòxic etc.

Com escollim el sistema de soldadura?

Per triar quin tipus de soldadura anem a implantar és essencial fer una preparació prèvia de les superfícies sobre les quals farem les unions de les canonades. A més, també cal tenir molt en compte l’obra que tenim entre mans. L’últim factor decisiu és el de l’ovalació del tub de PE. Aquests tres aspectes determinaran quin tipus de soldadura hem d’aplicar.

Quins avantatges té cada tipus de soldadura?

Però ara anem a conèixer els avantatges de cada tipus de soldadura, encara que les dues són de qualitat i fiables.

Electrofusió

D’una banda, tenim l’electrofusió. Aquest tipus de soldadura es caracteritza per:

 • Aporta molta facilitat a l’accés a les canonades que cal soldar quan hi ha molt poc espai.
 • En comparació amb la soldadura a tope, l’electrofusió té un preu més baix i a més el pes del seu equip és menor, amb la qual cosa la seva mobilitat serà més fàcil.
 • Aporta un gran ventall de solucions amb preses simples i en càrrega.
 • L’electrofusió és molt recomanable per a particulars ja que el preu de la seva instal·lació no és molt elevat i és més accessible als usuaris.

Soldadura a tope

Per l’altre costat, existeix la soldadura a tope. Els seus principals avantatges són:

 • Et permet eliminar la capa oxidada amb facilitat, la qual cosa és important abans de realitzar la unió.
 • Permet soldar diferents generacions de polietilè.
 • Auto netejat de la soldadura després d’haver expulsat una part del material que s’ha fos.
 • És un procés simple per què no necessita cap altre accessori complementari.
 • Si els tubs que cal soldar tenen un diàmetre major a 200 mm la soldadura a tope és més eficaç i econòmica.
 • Simplicitat en l’alineació axial i arrodonment de les canonades.
 • El tub de PE possibilita corbar-se amb facilitat sense que la resta de la instal·lació augmenti la seva tensió.

Aconsegueix totes les canonades i accessoris de PE del tipus i grandària que necessitis aquí.