Més del 50% del territori europeu està emprant canonades de polietilè en les seves instal·lacions, i va en augment

  • Inici
  • Notícies
  • Més del 50% del territori europeu està emprant canonades de polietilè en les seves instal·lacions, i va en augment
canonades de polietilè

Més del 50% del territori europeu està emprant canonades de polietilè en les seves instal·lacions, i va en augment

L’avenç en la investigació del polietilè ha fet que altres materials molt utilitzats fins ara, com ara el coure, estiguin quedant obsolets. Més de la meitat del continent europeu utilitza tubs de polietilè per a les seves instal·lacions.

Durant els últims anys, els baixos costos econòmics i la simplicitat en la implantació del polietilè (PE) no ha passat per alt, i per aquest motiu, s’ha anat imposant per sobre de la resta de materials més tradicionals.

Així mateix, la gran validesa d’aquest material ha fet que compti amb una llarga llista d’aplicacions: distribució i conducció d’aigua tant freda com calenta, conducció de gas, circuits de refrigeració, calefacció, distribució i conducció de productes químics, protecció de fibra òptica, telecomunicacions, emissaris submarins, etc.

El polietilè està sent essencial en el sector de la construcció gràcies als seus múltiples avantatges, tant tècnics com econòmics. Pel que fa als avantatges tècnics, els enginyers, arquitectes i caps d’obra han convertit el PE en el seu material més recurrent. Una de les coses que més valoren d’aquest tipus de canonada és la seva flexibilitat, fàcil maniobra, menor rugositat interna i durabilitat, entre d’altres. Aquestes característiques els permet implantar tubs de polietilè en els terrenys més inestables i amb més irregularitats. La canonada de polietilè és capaç de resistir cops, baixes temperatures, contacte amb agents químics, corrosió, etc. I tot això sense la necessitat de ser enterrada amb protecció.

La simplicitat de la seva instal·lació i l’escàs manteniment són també dos avantatges molt reconeguts pels professionals del sector. En el cas de possibles modificacions, la gran accessibilitat a la compra d’accessoris els permetrà fer les variacions pertinents en tot moment, tot i que rara vegada es dóna el cas.

En relació als aspectes econòmics, gràcies al baix pes i flexibilitat de la canonada, tal com hem esmentat anteriorment, permet economitzar tant el transport com la mà d’obra.

Per últim, també cal destacar el compromís del PE amb el medi ambient. A banda de no ser tòxics, els tubs de polietilè són aptes al reciclatge. A través d’un procés de triatge, neteja i granulació es poden transformar en altres matèries primeres i obtenir altres usos. En molts casos aquesta característica és determinant a causa de la importància del medi ambient en l’actualitat.

Per totes aquestes raons, el polietilè, ja àmpliament utilitzat com a material per a la construcció d’aqüeductes i gasoductes, en aquests darrers anys s’està difonent com a material per a xarxes de desguassos civils i industrials. De manera que no ens equivoquem si diem que les canonades de polietilè són les canonades del futur.