Certificats

LLaberia cumple con los Sistemas de Gestión de Calidad

ISO 9001

Llaberia manté el Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb els requisits de la Norma ISO 9001. Aquests requisits consisteixen en:

Complir amb els requisits dels clients i els propis.
Satisfer als clients.
Garantir la qualitat dels serveis i productes, sent els més competitius possible en el mercat.
Donar un servei àgil, atenent per ell una capacitat de resposta ràpida a les demandes dels clients de serveis i subministres.
Prevenció de no conformitats i potenciació de tècniques de millora contínua pels seus serveis i productes.
Potenciar un ambient laboral adequat pels treballadors com la qualitat de les seves instal·lacions i maquinària.
Imatge que presta l’empresa tant en la capacitat dels seus treballadors com la qualitat de les seves instal·lacions i maquinària
La millora contínua dels procediments utilitzats i els serveis oferts, adaptant-nos en tot moment a les necessitats de la demanda i a les exigències del mercat.
La política que s’estableix s’agafa com a base per la revisió dels objectius.

OHSAS 18001

Llaberia manté el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb els requisits de la Norma OHSAS 18001, destinats a permetre que Llaberia controli els seus riscos per a la SST i millori el seu acompliment de la SST. Aquests requisits consisteixen en:

Mantenir un alt nivell de seguretat i salut en el treball.
Fer del nostre compromís amb els treballadors, com a principal capital de la nostra activitat i de la implicació d’aquests amb la prevenció, un senyal d’identitat enfront d’empreses i altres agents socials.
Aconseguir que totes les persones de l’empresa prenguin part activa en aquesta política i siguin conscients de les seves obligacions individuals en matèria de SST.
Apropar l’enfocament a la Salut Laboral de l’empresa als nostres clients.
Compromís amb la naturalesa i magnitud dels riscos: LLABERIA basa la seva Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball en la identificació dels perills, avaluació dels riscos i control dels riscos que l’afecten.
LLABERIA compta amb la participació i col·laboració de tots els components de l’organització, treballadors i òrgans de representació per millorar dia a dia el nivell de prevenció de riscos laborals de tots els treballadors de l’empresa.
Disposar dels mitjans humans i materials adequats per a tenir cura de la seguretat i salut dels empleats de LLABERIA i altres parts interessades.

CERTIFICADO DE PRODUCTO FITAC

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER: Certificació de producte A + sistemes de canalització en materials plàstics per a la conducció d’aigua i sanejament amb pressió. Llaberia ha obtingut el certificat de producte per APPLUS en els productes injectats PE (PRODUCTES FITAC) conforme la norma EN12201-3: 2011 + A1 SISTEMES DE CANALITZACIÓ EN MATERIALS PLÀSTICS PER CONDUCCIÓ D’AIGUA I SANEJAMENT AMB PRESSIÓ. POLIETILÈ (PE) ACCESSORIS.

CERTIFICATS DE PRODUCTE INTERNACIONALS

Attestation de Conformite Sanitaire: Eurofins (Expertises Environnementales) certifica que tots els materials usats en la fabricació dels nostres productes són pel seu ús en aplicacions d’aigua potable a França.

WRAS (Water Regulations Advisory Scheme): certifica que tots els materials usats en la fabricació dels nostres productes són aptes pel seu ús en aplicacions d’aigua potable a Anglaterra.

CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ

Certificat d’Especialista en Instal·lació de Sistemes de Canonades Plàstiques: Entre els recursos humans de LLABERIA s’integra un equip de Tècnics Especialistes en Instal·lació de canonades plàstiques: un conjunt de professionals amb formació acreditada per APPLUS i en col·laboració amb ASETUB i AGBAR. El certificat abasta tot l’àmbit del maneig i la instal·lació de canonades plàstiques en xarxes d’abastament, reg i sanejament.

CERTIFICADO AEQT

La Comissió de seguiment AEQT / AEST del projecte de qualificació d’empreses de manteniment habitual ha certificat que l’empresa LLABERIA PLASTICS SL ha superat l’auditoria de Qualificació amb l’abast a instal·lació i manteniment de canonades i accessoris de plàstic per a xarxes d’abastament, contra incendis, reg i sanejament.

DIPLOMA D'EMPRESA ASSOCIADA A AEST

L’empresa LLABERIA PLÀSTICS, S.L. forma part com Empresa Associada de ple dret a l’Associació d’empreses de serveis de Tarragona (AEST).

CERTIFICAT DE PROTECCIÓ CONTRA-INCENDIS

La Generalitat de Catalunya certifica que l’empresa LLABERIA PLASTICS, S.L. està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat industrial amb el núm. RASIC-005003339 en les activitats d’empresa instal·ladora en manteniment de sistemes de protecció contra-incendis i d’empresa instal·ladora d’equips a pressió.