Col·lectors de polietilè: usos i avantatges

 • Inici
 • Bloc
 • Col·lectors de polietilè: usos i avantatges
col·lectors de polietilè

Col·lectors de polietilè: usos i avantatges

A dia d’avui, l’ús del col·lector de polietilè (PE) i de polietilè d’alta densitat (PEAD) s’està multiplicant en diversos àmbits. Els principals mitjans d’actuació són: cases particulars o blocs sencers d’apartaments, fàbriques i superfícies de tipus industrial i el sector agricultor.

D’una banda, quan es fan servir en habitatges i blocs particulars, els col·lectors se solen fabricar sota terra per recollir l’abocament d’aigua dels ramals d’una claveguera. Normalment els domicilis de cada carrer en què s’instal·la un col·lector es connecten a ell amb la finalitat d’evacuar les aigües residuals. El conjunt d’aquestes aigües es durà fins a un col·lector principal general i d’aquí es destinaran a una estació de depuració.

D’altra banda, la implantació de col·lectors per a usos industrials i agraris està augmentant dia a dia. Actualment s’utilitzen molt les aigües agressives, i per aquest motiu el col·lector de polietilè s’està tornant una necessitat gràcies a les seves característiques més avantatjoses, com ara la possibilitat de crear-lo a mida, amb les mides pertinents i especialment per complir un objectiu específic.

Quines aplicacions poden tenir els col·lectors de PE i PEAD en aquests àmbits?

A continuació veiem les aplicacions més comuns:

 • Torres de refrigeració.
 • Tractament d’aigües residuals en plantes i potabilització.
 • Fertilització per reg localitzat i hivernacles.
 • Components d’equips de filtrat industrial.
 • Hidrants d’incendi, que requereixen una gran afluència d’aigua en poc temps.
 • Capçals per al bombament.
 • Instal·lacions de pretractament i conducció en dessaladores.
 • Instal·lacions d’osmosi inversa.
 • Xarxes de comptadors comunitaris en habitatges.
 • Equips d‘esterilització mitjançant radiació ultraviolada.
 • Etc.

I us preguntareu, per què hauria d’utilitzar aquest tipus de col·lectors?

Avantatges dels col·lectors de polietilè i polietilè d’alta densitat:

 • Resisteixen totalment a la possibilitat d’abrasió.
 • El seu pes és baix i les facilitats que això comporta: bona manipulació i instal·lació més senzilla.
 • En relació amb l’anterior punt, baixos costos d’instal·lació.
 • No permet que hi hagi incrustacions ni en la superfície ni en les parets.
 • Compten amb molta flexibilitat, i per tant no pot haver trencaments, tot i que es tensi.
 • Resisteixen enfront d’agents químics, a l’oxidació i als agents microbians.
 • No és tòxic.
 • El coeficient de fricció és molt baix quan el líquid passa per la superfície.
 • Encara que es produeixin forts canvis de temperatura a l’exterior, ofereix estabilitat i pot estar instal·lat en qualsevol part, fins i tot a l’aire lliure.

Pot ser també t’interessa:

Avantatges de les tuberies de polietilè

Soldadura de polietilè