clausula de consentiment més informació

  • Inici
  • clausula de consentiment més informació
2.1 Clàusula de consentiment formulari Web – Mes informació
 
Textos Legals Versió 1   07-2017
 

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1-  [USUARIOS WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la  “Agencia Española de Protección de Datos”, del que és responsable  LLABERIA PLÀSTICS, S.L., [d’ara endavant LLABERIA PLÀSTICS], amb  domicili social a: Ctra. de Reus, Quil 8 – 43340 MONTBRIÓ DEL CAMP, NIF B43408533, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1041, Foli 214, Full T9642, Inscripció 1ra, E-mail info@llaberiagroup.com, amb la finalitat d’ atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica de les nostres ofertes de productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@llaberiagroup.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“, o bé en la opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

LLABERIA PLÀSTICS es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Ctra. de Reus, Quil 8 – 43340 MONTBRIÓ DEL CAMP, o a través de correu electrònic a lopd@llaberiagroup.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és LLABERIA PLÀSTICS propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet llaberiagroup.com es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.